Правові положення

сайту www.ceva.ua

I - Правові положення сайту www.ceva.ua

- Даний сайт (надалі іменований «Сайт») належить:
 
ТОВ "Сева Санте Анімаль Україна" (далі Сева Україна)

04080, Київ, вул. В.Хвойки, 18/14, корпус 1, офіс 301-303
Тел./факс: (044) 492-25-12,
Тел: (044) 492-25-24
Email: contact-ukraine@ceva.com 

Директор видання: Андрій Оробчук – Генеральний директор компанії ТОВ "Сева Санте Анімаль Україна"
Хостинг сайту здійснюється компанією Clever Age www.clever-age.com  
Сайт створено компанією Clever Age www.clever-age.com 
Сайт створено з використанням загальнодоступної системи управління контентом eZpublish: http://ez.no 

Використання Сайту регулюється наступними умовами та положеннями.
Увійшовши на Сайт, користувач мережі Інтернет погоджується з і дотримується умов, викладених нижче. Користувач мережі Інтернет визнає, що переглянув, зрозумів і прийняв усі існуючі умови користування. Якщо користувач мережі Інтернет не приймає будь-яке з цих умов користування, на такого користувача накладається обмеження з користування цим Сайтом.

II - Умови та положення користування Сайтом www.ceva.ua 

A. Контент і доступ на Сайт

Контент сайту

Сева Україна намагається оновлювати контент Сайту і надавати користувачеві мережі Інтернет точну інформацію. Тим не менш, компанія Сева Україна не несе відповідальність за будь-які можливі помилки та (або) упущення.
Компанія Сева Україна залишає за собою право змінювати, припиняти, зупиняти або переривати будь-яку або всі послуги або контент Сайту без попереднього повідомлення.
Користувач, який помітив помилку чи упущення, може повідомити про це за адресою:
contact-ukraine@ceva.com  
Будь-яке не передбачене використання Сайту і порушення цих умов та положень може спричинити за собою кримінальну та цивільно-правову відповідальність, передбачену законодавством.

Доступ на Сайт
Доступ до послуг здійснюється через персональний комп'ютер, підключений до телекомунікаційної мережі, що забезпечує доступ на Сайт відповідно з протоколами передачі даних, зазвичай використовуваними в мережі Інтернет.
Компанія Сева  Україна намагається підтримувати можливість доступу на Сайт протягом 24 годин 7 днів на тиждень, але не приймає на себе відповідних зобов'язань.
З метою технічного обслуговування, оновлення та інших цілей, зокрема, технічного характеру, доступ до Сайту може бути тимчасово призупинено.
Компанія Сева Україна не несе жодної відповідальності за таке призупинення і наслідки, з якими може зіткнутись користувач мережі Інтернет у зв'язку з таким призупиненням.
Крім того, компанія Сева Україна не несе відповідальність за присутність на сайті компанії шкідливого програмного забезпечення та наслідки, з якими може зіткнутися користувач мережі Інтернет у даному зв'язку.

Гіпертекстові посилання на Сайті
Сайт може містити гіпертекстові посилання на інші сайти, які не належать і (або) знаходяться поза контролем компанії Сева.
Компанія Сева Україна не несе жодної відповідальності за інформацію, продукти і послуги, наданими такими сайтами, а також за контент таких сайтів.
Доступ користувачем мережі Інтернет на такі сайти передбачає одноосібну відповідальність користувача.

B. Інтелектуальна власність

Зареєстровані товарні знаки

Товарні знаки, присутні на Сайті, є власністю компанії Сева , або бренди, що належать третім особам, які надали повноваження на використання таких товарних знаків компанією Сева.

Доступ на Сайт не дає жодних прав, за винятком права перегляду контенту Сайту.

Розміщення цього Сайту в мережі Інтернет не применшує дії ліцензії на використання присутніх товарних знаків, так як подібне використання регулюється попередньо наданими повноваженнями у письмовій формі власником (власниками) товарних знаків.

Авторські права / Право видання / Торгові марки та дизайн / Патенти

Сайт є інтелектуальним твором, захищеним правами інтелектуальної власності.

Всі елементи Сайту є виключною власністю компанії Сева Україна, яка є єдиною особою, уповноваженою на відповідну інтелектуальну власність та індивідуальні права. Користувачеві мережі Інтернет не надається будь - якої ліцензії або прав, за винятком права перегляду Сайту.

Сайт і його компоненти захищені законодавством України та міжнародними правовими конвенціями в частині поваги авторських прав, права видання, дизайну і патентів.

Відтворення та представлення таких компонентів дозволяється виключно в інформаційних цілях у приватному порядку.

Всі запити на надання повноважень направляються за адресою: contact-ukraine@ceva.com 

Авторські права на копіювання зображень:
- Stephane Klein
- Fotolia

C. Особисті дані

Обробка особистих даних

Компанія Україна має право запитати у користувача особисті дані (ПІБ, адреса, адреса електронної пошти, посада і т.д.).

Користувач мережі Інтернет зберігає за собою право доступу, внесення змін і видалення таких особистих даних.

Для здійснення зазначеного права, користувачеві мережі Інтернет необхідно надіслати лист за наступною адресою: contact-ukraine@ceva.com .

Зміна та видалення здійснюється в можливо короткий термін після отримання відповідного запиту.

Певна інформація, яка не є особистими даними і не забезпечує ідентифікацію користувача мережі Інтернет, може зберігатися на серверах, що використовуються компанією Сева (використовуваний браузер, IP-адресу і т.д.).

Користувач мережі Інтернет повідомляється про те, що при відвідуванні Сайту в його браузері можуть автоматично встановлюватися відповідні файли cookie.

Файл cookie - це група даних, що не дозволяє ідентифікувати користувача мережі Інтернет, але використовується для збереження інформації про навігацію користувача в межах сайту (відвідані сторінки, дата і час відвідування і т.д.).

Файли cookies використовуються для аналізу відвідуваності сайту, вимірювання аудиторії і т.д., з метою поліпшення Сайту.

Як правило, браузер має функцію заборони файлів cookies. Це не обмежує доступ на наш Сайт, але може привести до більш повільного завантаження сторінок.

Інформація для ідентифікації особи користувача мережі Інтернет призначається для використання компанією Сева і може бути передана третім особам, в основному, іншим компаніям у складі Групи. Користувач мережі Інтернет вправі заборонити таку передачу, направивши лист за наступною адресою: contact-ukraine@ceva.com 

Безпека
Компанія Сева застосовує технології технічного та організаційного захисту оброблюваних даних від випадкових і навмисних маніпуляцій, втрати і знищення, несанкціонованого доступу.

Використовувані засоби захисту безперервно удосконалюються в міру розвитку технологій.

Усі інформаційні запити, пропозиції і претензії у зв'язку з використанням особистих даних користувача мережі Інтернет направляються за адресою contact-ukraine@ceva.com .

D. Відповідальність

Заборонено:

 • використовувати Сайт та послуги зв'язку для мережевої розсилки, розсилки макулатурної пошти, спаму та інших періодичних нецільових повідомлень (комерційного або іншого характеру);
 • накопичення та збереження, в будь - якій формі, інформації про треті сторони, зокрема, адреси електронної пошти без згоди третіх сторін;
 • створення та використання неправдивих ідентифікаційних даних, підробки електронних адрес і заголовків, спроби введення в оману третіх сторін в будь - якій формі в частині ідентифікації відправника або джерела повідомлень;
 • розсилки будь-якого неприпустимо контенту, визначення якого дається нижче ;
 • розсилки будь-яких елементів, що містять віруси, що завдають шкоди Сайту або третім особам або є порушенням закону;
 • спроби отримання доступу до пропонованих послуг несанкціонованим способом, з використанням чужих облікових записів.

Доступ до інформаційних систем та мережеве підключення до послуг Сайту з використанням різних паролів або іншими методами: або створення перешкод для використання послуг іншими користувачами мережі Інтернет або організаціями. До неприпустимого контенту відноситься будь-які коментарі, зауваження та зображення, які є, на думку компанії Сева , непристойними, що вводять в оману, незаконними, расистськими, що ображають людську гідність або викликають занепокоєння, що порушують права третіх осіб або обмежують і (або) перешкоджають використанню іншими користувачами мережі Інтернет форумів і чатів, доступних на Сайті.

Користувач мережі Інтернет несе одноосібну відповідальність за використання Сайту, послуг та елементів та інформації, отриманих за допомогою Сайту.

Компанія Сева не надає користувачеві мережі Інтернет ніяких гарантій, явно виражених або не явних, щодо якості послуг Сайту і їх послідовність, а також результатів пошуку, що відповідають очікуванням користувача мережі Інтернет, та не бере на себе ніякої відповідальності щодо можливих суперечок, судових позовів третіх осіб, які хотіли би претендувати на права, щодо будь-якого контенту, що не створений компанією Сева.

Крім того, компанія Сева не несе відповідальність за:

 • некоректну роботу Сайту і (або) будь-якого програмного забезпечення, завантаженого з Сайту;
 • втрату даних чи послуг у результаті затримок, зміни, призупинення або порушення надання послуг;
 • неточність, низьку якість і характер інформації , отриманої за допомогою послуг;
 • будь-які наслідки, що виникли безпосередньо чи опосередковано з причини передачі шкідливого програмного забезпечення за допомогою послуг;
 • за будь-які маніпуляції з даними на Сайті або даними користувача в мережі Інтернет, що виконані неавторизованими особами.

Подібним чином компанія Сева Україна не несе відповідальності за прямий і непрямий збиток, зокрема, але не обмежуючись, втратою прибутків, клієнтури або даних, нематеріальних вигод, втратою можливого прибутку, а також іншими збитками і шкодою, що виникли через використання або, навпаки, невикористання Сайту або внаслідок його недоступності.

У відношенні Особистого контенту, визначення якого наведене нижче, наданого користувачем мережі Інтернет, компанія Сева знімає з себе будь-яку відповідальність у зв'язку з присутністю такого контенту в чатах та інших послугах, що припускають обговорення. Такий Особистий контент, що існує у формі думок, заяв, рекомендацій і точок зору, являє собою виключно думки, заяви, рекомендації та точки зору користувачів, але ні в якому разі, компанії Сева Санте Анімаль. Сайт може містити посилання на інші сайти, які не належать і (або) знаходяться поза контролем компанії Сева.

Компанія Сева Україна не несе жодної відповідальності за управління інформацією, продуктами і послугами, наданими такими сайтами, а також за контент таких сайтів.

Користувач мережі Інтернет погоджується звільнити і захистити компанію Сева від будь-яких і всіх судових тяжб у зв'язку з відповідальністю, збитками, витратами, втратою доходу, втратою даних і будь-якими іншим прямими і непрямими збитками, що виникли через порушення користувачем мережі Інтернет будь-якого з умов чинного правового становища.

E. Юрисдикція
Сайт і його контент, як і умови та положення користування Сайтом, регулюються українським законодавством.

Будь-які можливі судові спори розглядаються українськими судами.

У разі якщо будь-яка із зазначених заходів визнаний недійсним або не має юридичної сили, то така міра тлумачиться таким чином, щоб в максимально можливій мірі відображати первинні наміри компанії Сева Україна, а інші заходи зберігають свою юридичну силу.

Невикористання або відсутність відповідної вимоги з боку компанії Сева Україна щодо будь-яких із заходів, передбачених цими умовами та положеннями, ні в якому разі не розглядається як відмова компанії Сева Україна від використання таких заходів і прав, за винятком випадків, коли така відмова явно виражена в письмовій формі.

F. Зміна існуючих умов і положень користування
Компанія Сева Україна зберігає за собою право в будь-який час і на власний розсуд змінювати будь-яку або всі умови та положення користування Сайтом, зокрема, у зв'язку з новими нормативними та законодавчими актами та спробами поліпшення Сайту.

Будь-які наступні зміни умов та положень користування Сайтом враховуються до діючих умов та положень.

Вверх