Динамічна карта поширення грипу свиней

Вірус грипу свиней в Європі

Вірус Грипу А (IAV) відіграє важливу роль у комплексі респіраторних захворювань свиней (PRDC). Однак, крім коінфікуючих агентів, на тяжкість інфекції та перебіг хвороби також впливає вік свині, її стан здоров’я / імунний статус та задіяні штами грипу. З 2009 року у стадах свиней були виявлені пандемічні штами (H1N1pdm), які згодом змінили динаміку на багатьох фермах.

Вже більше десяти років Сева сприяє діагностиці грипу в Європі.

Для виявлення вірусу брали назальні мазки, оральні рідини, бронхоальвеолярний лаваж або легеневу тканину або у стад з гострими клінічними ознаками, пов’язаними з грипом, або у тих, що мають незрозумілі та стійкі респіраторні або репродуктивні симптоми. Кожна лабораторія аналізувала зразки на Грип А методом ПЛР. Після підтипу зразків зі значенням Ct <30 * проводили мультиплексну ПЛР у реальному часі.

Якщо вам потрібний супровід в діагностиці грипу, зверніться до місцевої команди ветеринарного сервісу компанії Сева.

Переглянути динамічну карту

"Дані представляють результати на рівні ферм"* Значення Ct або порогового циклу - це число циклу, при якому флуоресценція, що утворюється в реакції, перетинає поріг флуоресценції, флуоресцентний сигнал, що значно перевищує фонову флуоресценцію. На пороговому циклі під час ранньої експоненціальної фази реакції утворюється помітна кількість продукту амплікону. Пороговий цикл обернено пропорційний вихідному відносному рівню експресії гену, який цікавить.

Джерело: https://www.qiagen.com/

Вверх